JE PARLE FRANÇAIS (JPF) - NIVEAU DELF A1 (Écrit & Oral)                                    Λήψη Λεξιλογίου :

    Επίπεδο DELF A1     (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

 

      

        Τιμή: 15*  (Βιβλίο JPF-Α1 ) ISBN: 978-960-8268-22-7  -  Τιμή: 18* (Βιβλίο JPF-Α1 + 2CD ) ISBN: 978-960-8268-22-7-0

  

        Τιμή: 22* (Βιβλίο JPF-Α1 + Corrigés + 2CD )  ISBN: 978-960-8268-22-7-X                     ktegos@yahoo.fr

 

    Το βιβλίο JE PARLE FRANÇAIS - ΝIVEAU DELF A1 (Écrit & Oral) έχει τετραπλό στόχο:

    την  ακριβή πληροφόρηση όσον αναφορά την εξέταση των προφορικών στo δίπλωμα DELF A1,

    την αποτελεσματική προφορική εξάσκηση σε καθημερινές συνθήκες - με μαθήματα συνομιλίας και επικοινωνίας,

    την ικανότητα προφορικής ανταλλαγής πληροφοριών, απόψεων, επιθυμιών, διαθέσεων, προθέσεων, ιδεών...κτλ.,

    την εγγυημένη βελτίωση και επιτυχία στο γραπτό και ιδιαίτερα στον προφορικό λόγο μέσω των τριων δοκιμασιών της προφορικής

       έκφρασης:

      

      - Απλή συνομιλία   -   Ανταλλαγή πληροφοριών   -   Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων...

         (entretien dirigé        (échange d'informations)                          (dialogue simulé)

      

    Οι τρεις παραπάνω δοκιμασίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά υπό μορφή αυθεντικών ηχογραφημένων και ολοκληρωμένων συνομι-

    λιών (production orale) σε πραγματικές συνθήκες (56 entretiens enregistrés), όπως ακριβώς γίνεται κατά την διάρκεια της προφορικής

    κής εξέτασης μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου (προφορική έκφραση - εξέταση σε τρία μέρη - Επίπεδο Α1 τoυ IFA / CIEP¹).

   

   

    Με το βιβλίο JE PARLE FRANÇAIS - ΝIVEAU DELF A1 ο καθηγητής, μέσω 56 dossiers enregistrés, προετοιμάζει υπεύθυνα & αποτελεσμα-

    τικά τους υποψηφίους στις εξετάσεις του διπλώματος DELF A1 τoυ IFG / CIEP¹.

   

    Το βιβλίο JE PARLE FRANÇAIS - ΝIVEAU DELFA1 συμπληρώνεται με τα Corrigés (+ transcriptions) + 2CD.

   

         Για να κατεβάσετε ένα μικρό δείγμα κάντε κλικ στο εικονίδιο που ακολουθεί: δείγμαWav

   

    Τώρα, για γρήγορη και αποτελεσματική προετοιμασία-εξάσκηση μέσω του Η/Υ, προμηθευτείτε ηλεκτρονικά το βιβλίο JPF

      

       DELF A1 + ηχητικά απόσπασματα + Corrigés:  Dossiers 14     τιμή: 12,00         ktegos@yahoo.fr

 

     *προσφορά                                                                                                                                       (1). Centre International d'Études Pédagogiques - CIEP