Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΚΠγ C1-C2 - Modules 1, 2, 3, 4 + Corrigés + 3CD

  ΕΠΙΠΕΔΟ C ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ     (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)    

  ISBN: 978-960-8268-16-6

 

    Τα Διπλώματα (ΚΠγ) αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και ισχύουν χωρίς

    χρονικό περιορισμό - Πιστοποίηση που διοργανώνει το ΥΠΔΜΘ*

  

   Τιμή: 25€* (Βιβλίο KΠγ C1-C2 + 3CD) - ISBN: 978-960-8268-16-6

 

  Τιμή: 30€* (Βιβλίο ΚΠγ C1-C2 + Λύσεις + 3CD) - ISBN: 978-960-8268-16-6-X

  

   Περιέχει 10 dossiers:

   περισσότερες από 1000 προφορικές & γραπτές ασκήσεις

   όλες τις μακροδεξιότητες των γραπτών & προφορικών δοκιμασιών του ΚΠγ C1-C2

   ▪ Corrigé των γραπτών, ακουστικών & προφορικών ασκήσεων

   ▪ Λεξιλόγιο όλων των γραπτών, ακουστικών & προφορικών ασκήσεων - Λεξιλόγιο KΠγ C1-C2

 

  Για να κατεβάσετε ένα μικρό δείγμα κάντε κλiκ στο εικονίδιο που ακολουθεί:

  

  Τώρα, για γρήγορη και αποτελεσματική προετοιμασία-εξάσκηση μέσω του Η/Υ, προμηθευτείτε ηλεκτρονικά

      

    το βιβλίο ΚΠγ C1-C2 + ηχητικά απόσπασματα + Corrigés. Dossiers 10     Τιμή: 25€

   * Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων       ktegos@yahoo.fr

    

      *προσφορά

      - δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής -