ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟ 9/12 ΕΤΩΝ

 

Bonjour les enfants 1

 Livre de l'élève - Cahier d'exercices «en couleur» - Guide pédagogique - 2CD audiο

(Εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας)

  

Με τo Bonjour les enfants 1 ο μαθητής γίνεται πρωταγωνιστής. Κάθε δραστηριότητα και άσκηση απευθύνονται, προσωπικά, στον ίδιο και τον καλούν : να μάθει, να έρθει σε επαφή και να πάρει θΙδιαίτερη έμφαση δίδεται στον προφορικό λόγο, γι αυτό όλοι οι διάλογοι και τα τραγούδια του βιβλίου του μαθητή εμπεριέχονται στα 2CD audio. Το «έγχρωμο» βιβλίο ασκήσεων περιλαμβάνει γραπτές και «ακουστικές» ασκήσεις σύμφωνα με την τυπολογία του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών & Θεσ/νίκης.έση μέσα σε πολλούς τόπους και χώρους της καθημερινής ζωής. Όλες οι δοκιμασίες συνηγορούν συνδυαστικά ώστε να αναπτύσσουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να βελτιώνουν την απόδοσή τους.

 

Με τo Bonjour les enfants 1 (18 ενότητες, τεστ για κάθε ενότητα, επαναλήψεις, λεξιλόγιο,..) ο καθηγητής προετοιμάζει υπεύθυνα & απο-τελεσματικά τους μαθητές στο δίπλωμα DELF A1.

 

 Για παραδείγματα κάντε κλικ στο εικονίδιο που ακολουθεί

    ISBN: 978-960-8268-05-2-1

 Τιμή: 20 € (Livre de l'élève + Cahier d'exercices + 2CD + Guide pédagogique)

  - δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής -         ktegos@yahoo.fr