ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟ 9/12 ΕΤΩΝ

 

Bonjour les enfants 1

 Livre de l'élève - Cahier d'exercices «en couleur» - Guide pédagogique - 2CD audiο

(Εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας)

 

Με τη μέθοδο Bonjour les enfants 1 ο μαθητής γίνεται πρωταγωνιστής. Κάθε δραστηριότητα και άσκηση απευθύνονται, προσωπικά, στον ίδιο και τον καλούν : να μάθει, να έρθει σε επαφή και να πάρει θέση μέσα σε πολλούς τόπους και χώρους της καθημερινής ζωής. Όλες οι δοκιμασίες συνηγορούν συνδυαστικά ώστε να αναπτύσσουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να βελτιώνουν την απόδοσή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον προφορικό λόγο, γι αυτό όλοι οι διάλογοι και τα τραγούδια του βιβλίου του μαθητή εμπεριέχονται στα 2CD audio. Το «έγχρωμο» βιβλίο ασκήσεων περιλαμβάνει γραπτές και «ακουστικές» ασκήσεις σύμφωνα με την τυπολογία του Κοινoύ Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών & Θεσ/νίκης.

 
Με τη μέθοδο Bonjour les enfants 1 (18 ενότητες, τεστ για κάθε ενότητα, επαναλήψεις, λεξιλόγιο,..) ο καθηγητής προετοιμάζει υπεύθυνα & αποτελεσματικά τους μαθητές στο δίπλωμα DELF A1.

 

                       Για να κατεβάσετε το βιβλίο κάντε κλικ στο εικονίδιο που ακολουθεί

   Cahier d'exercices: Τιμή 5  ktegos@yahoo.fr
   
ISBN: 90-5958-887-8

 

 Τιμή: 15 (Livre de l'élève + Cahier d'exercices + 2CD + Guide pédagogique )