Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΚΠγ A1-A2 - Modules 1, 2, 3, 4 + Corrigés + 2CD

  ΕΠΙΠΕΔΟ Α - ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ     (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

 

  ISBN: 978-960-8268-21-0

 

    Τα Διπλώματα (ΚΠγ) αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και ισχύουν χωρίς

    χρονικό περιορισμό - Πιστοποίηση που διοργανώνει το ΥΠΔΜΘ*

  

   Τιμή: 18€* (Βιβλίο ΚΠγ Α1-Α2 + 2CD) - ISBN: 978-960-8268-21-0

    

   Τιμή: 20€* (Βιβλίο ΚΠγ Α1-Α2 + Λύσεις + 2CD) - ISBN: 978-960-8268-21-0-X

  

   Περιέχει 10 dossiers:

   περισσότερες από 900 προφορικές & γραπτές ασκήσεις

   όλες τις μακροδεξιότητες των γραπτών & προφορικών δοκιμασιών του ΚΠγ A1-A2

   ▪ Corrigé των γραπτών, ακουστικών & προφορικών ασκήσεων

   ▪ Λεξιλόγιο όλων των γραπτών, ακουστικών & προφορικών ασκήσεων - Λεξιλόγιο KΠγ A1-A2

 

   Για να κατεβάσετε ένα μικρό δείγμα κάντε κλiκ στο εικονίδιο που ακολουθεί:

 

    Τώρα, για γρήγορη και αποτελεσματική προετοιμασία-εξάσκηση μέσω του Η/Υ, προμηθευτείτε ηλεκτρονικά

      

    το βιβλίο ΚΠγ A1-A2 + ηχητικά απόσπασματα + Corrigés. Dossiers 10     Τιμή: 18

 

     * Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων       ktegos@yahoo.fr

    

      *προσφορά

      - δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής -