Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΚΠγ A1-A2 - Modules 1, 2, 3, 4

  ΕΠΙΠΕΔΟ Α - ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ     (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

 

  ISBN: 978-960-8268-21-0

                                             

    Τα Διπλώματα (ΚΠγ) αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και ισχύουν χωρίς

    χρονικό περιορισμό - Πιστοποίηση που διοργανώνει το ΥΠΔΜΘ*

  

   Τιμή: 30€* Βιβλίο ΚΠγ Α1-Α2 (λεξιλόγιο+ακουστικά) βλ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ* ISBN: 978-960-8268-21-0

  

   Περιέχει 10 dossiers:

   περισσότερες από 900 προφορικές & γραπτές ασκήσεις

   όλες τις μακροδεξιότητες των γραπτών & προφορικών δοκιμασιών του ΚΠγ A1-A2

   ▪ Corrigé των γραπτών, ακουστικών & προφορικών ασκήσεων

   ▪ Λεξιλόγιο όλων των γραπτών, ακουστικών & προφορικών ασκήσεων

 

   Για να κατεβάσετε ένα μικρό δείγμα κάντε κλiκ στο εικονίδιο που ακολουθεί:

 

    Τώρα, για γρήγορη και αποτελεσματική προετοιμασία-εξάσκηση μέσω του Η/Υ, προμηθευτείτε ηλεκτρονικά

      

    το βιβλίο ΚΠγ A1-A2 (λεξιλόγιο+ακουστικά: ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ*). Dossiers 10     Τιμή: 25

 

     * Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

    

      *προσφορά

      - δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής + φπα -      ktegos@yahoo.fr

 

* βλ στήλη ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ