Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β1-Β2 - Modules 1, 2, 3, 4 + Corrigés + 4 CD

  ΕΠΙΠΕΔΟ B - ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ     (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

 

  ISBN: 978-960-8268-08-7

 

    Τα Διπλώματα (ΚΠγ) αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και ισχύουν χωρίς

    χρονικό περιορισμό - Πιστοποίηση που διοργανώνει το ΥΠΔΜΘ*

  

  Τιμή: 25€* (Βιβλίο KΠγ B1-B2 + 4CD) - ISBN: 978-960-8268-08-7

    

   Τιμή: 30€* (Βιβλίο KΠγ B1-B2 + Λύσεις + 4CD) - ISBN: 978-960-8268-08-7-X

  

  Περιέχει 10 dossiers:

   περισσότερες από 850 προφορικές & γραπτές ασκήσεις

   όλες τις μακροδεξιότητες των γραπτών & προφορικών δοκιμασιών του ΚΠγ B1-B2

   ▪ Corrigé των γραπτών, ακουστικών & προφορικών ασκήσεων

   ▪ Λεξιλόγιο όλων των γραπτών, ακουστικών & προφορικών ασκήσεων - Λεξιλόγιο KΠγ B1-B2

 

    Για να κατεβάσετε ένα μικρό δείγμα κάντε κλiκ στο εικονίδιο που ακολουθεί:

  

  Τώρα, για γρήγορη και αποτελεσματική προετοιμασία-εξάσκηση μέσω του Η/Υ, προμηθευτείτε ηλεκτρονικά

      

    το βιβλίο ΚΠγ B1-B2 + ηχητικά απόσπασματα + Corrigés. Dossiers 10     Τιμή: 25€

 

    * Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων             ktegos@yahoo.fr

    

      *προσφορά

      - δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής -