Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά
το web site ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας με τα παρακάτω στοιχεία :
EDITIONS TEGOS
Tσιάκα 1
156 69 ΠΑΠΑΓΟΣ
e-mail : ktegos@yahoo.fr
e-mail : ktegos@editionstegos.com
site : www.editionstegos.com
Τηλ. : +(30) 210 65 20 212
Κιν. : +(30) 69 44 53 39 36