ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ

ΑΡΘΡΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΚATAΛΟΓΟΣ 2024-2025

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

ΠΡOΣΦΟΡΑ1 ΠΡOΣΦΟΡΑ2 ΠΡOΣΦΟΡΑ3

 

  Οι EDITIONS TEGOS/TEGOS PUBLICATIONS σας παρουσιάζουν ολόκληρη τη λίστα των Bιβλίων & Λεξικών τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε,

  να παραγγείλετε κάνοντας κλικ στη συντόμευση των Βιβλίων, CD ή CD-Rom. Προμηθευτείτε και ηλεκτρονικά τα βιβλία με αστερίσκο *

 

 

Α1,A2,B1,B2,C2-JE PARLE FRANÇAIS - DELF/DALF

       

     Σειρά ''Je Parle Français/JPF''

     Διπλώματα & τεστ | France Éducation International

  1. JE PARLE FRANÇAIS - Niveau Delf A1*            Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

       (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

     infos » JE PARLE FRANÇAIS - Niveau A1 - Delf A1

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra 

 2. JE PARLE FRANÇAIS - Niveau Delf A2*            Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

       (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

     infos » JE PARLE FRANÇAIS - Niveau A2 - Delf A2

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

 3. JE PARLE FRANÇAIS - Niveau Delf B1*            Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

       (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

     infos » JE PARLE FRANÇAIS - Niveau B1 - Delf B1

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

 4. JE PARLE FRANÇAIS - Niveau Delf B2*            Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     infos » JE PARLE FRANÇAIS - Niveau B2 - Delf B2

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

                                                                                      

 5. JE PARLE FRANÇAIS - Niveau Dalf C1*            Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     infos » JE PARLE FRANÇAIS - Niveau C1 - Dalf C1

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

 6. JE PARLE FRANÇAIS - Niveau Dalf C2*            Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     infos » JE PARLE FRANÇAIS - Niveau C2 - Dalf C2

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

                                                                                   

 7. ALEXANDRA AUX JOP DE PARIS 2024            Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     infos » ALEXANDRA AUX JOP DE PARIS 2024 - Niveau A2+/B1+ 

      Εύκολη ανάγνωση - Με λεξιλόγιο- voir intra

 

 

Α1,Α2,Β1,Β2,C1,C2-RÉUSSIR Le DELF/DALF

       

     Σειρά ''Réussir''

     Διπλώματα & τεστ | France Éducation International

  1. RÉUSSIR Le Nouveau DELF - Niveau Α1*     Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     infos » DELF A1

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

     

     

  2. RÉUSSIR Le Nouveau DELF - Niveau A2*     Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     infos » DELF A2

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

     

     

       

  3. RÉUSSIR Le Nouveau DELF - Niveau B1*     Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     infos » DELF B1

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

     

     

       

  4. RÉUSSIR Le Nouveau DELF - Niveau B2*     Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     infos » DELF B2

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

     

       

  5. RÉUSSIR Le Nouveau DALF - Niveau C1*     Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     infos » DALF C1

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

     

       

  6. RÉUSSIR Le Nouveau DALF - Niveau C2*    Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     infos » DALF C2

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

  » Connaissances requises pour les niveaux A1-C2  

  «» Download  

 

  Α1,A2,Β1,Β2-MISSION DELF-Format 2020-2021

       

     Σειρά ''Mission''

     Διπλώματα & τεστ | France Éducation International

  1. MISSION DELF - Niveau A1                 Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : C:\Users\eDico\nouveau3_gr.gif

        Format 2021

       infos » DELF A1   

       Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - voir intra

       

  1. MISSION DELF - Niveau A2                  Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

        Format 2020

       infos » DELF A2   

       Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - voir intra

       

  2. MISSION DELF - Niveau B1                  Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

         Format 2020

     infos » DELF B1   

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - voir intra

       

  3. MISSION DELF - Niveau B2                  Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

         Format 2020

       infos » DELF B2   

       Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - voir intra

       

  GRAMMAIRE EN CONTEXTE                    Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

        Niveaux A1-A2+   

      infos » GRAMMAIRE  

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

       

   GRAMMAIRE EN CONTEXTE                    Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

        Niveaux B1-B2+   

      infos » GRAMMAIRE

      Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

 

 1. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΚΠγA1-A2:

      M1,M2,M3,M4. infos » KΠγ A1-A2 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ

      Ένα βιβλίο προσαρμοσμένο στο σύστημα εξετάσεων του ΥΠΔΜΘ*

      Δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

        Επίπεδο A - Λεξιλόγιο ΚΠγ A1-A2                   Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

 

 2. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΚΠγB1-B2:

      M1,M2,M3,M4. infos » KΠγ B1-B2 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ

      Ένα βιβλίο προσαρμοσμένο στο σύστημα εξετάσεων του ΥΠΔΜΘ*

      Δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

       Επίπεδο B - Λεξιλόγιο ΚΠγ B1-B2                    Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

 

 3. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΚΠγC1-C2:

      M1,M2,M3,M4. infos » KΠγ C1-C2 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ

      Ένα βιβλίο προσαρμοσμένο στο σύστημα εξετάσεων του ΥΠΔΜΘ*

      Δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

      Επίπεδο C - Λεξιλόγιο ΚΠγ C1-C2                     Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

 

   *Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

  

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ : ΓΑΛΛΟ<>ΕΛΛΗΝΙΚΟ          Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif  

       infos » e-Dico FR<>GR

       (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

 

  

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ : ΑΓΓΛΟ<>ΕΛΛΗΝΙΚΟ          Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif   

       infos » e-Dico EN<>GR

       (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

 

 Bonjour les enfants 1 & 2 - γαλλική μέθοδος από 9/12 ετών, προσαρμοσμένη στι Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες και το σύστημα εξετάσεων, δίπλωμα DELF A1, CIEP- IFG:

 

 

  1. Bonjour les enfants 1 infos » BLE 1                Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

 

 

 

  2. Bonjour les enfants 2 infos » BLE 2                 Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

 

 

 

  3. Bonjour les enfants 1&2 infos » BLE 1&2Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

       (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

      Δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

       ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ...!! 

   ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ*         Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

       infos » ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

 

   GUIDE DE LA TRADUCTION                     Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

       infos » GUIDE

       (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

      Δείγμα με λεξιλόγιο - βλέπε intra

  

  LE COMPTE RENDU & LE RÉSUMÉ*        Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

        infos » RÉUSSIR LE COMPTE RENDU ET LE RÉSUMÉ

      Δείγμα με λεξιλόγιο - βλέπε intra

  LA SYNTHÈSE & L'EXPOSÉ*                     Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

        infos » RÉUSSIR LA SYNTHÈSE ET L'EXPOSÉ

      Δείγμα με λεξιλόγιο - βλέπε intra

   RÉUSSIR LA COMPRÉHENSION ORALE  Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     EXERCICES D'ÉCOUTE - Niveaux DELF B1-B2*

     infos » MÉTHODOLOGIE B1-B2

     Δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

   RÉUSSIR LA PRODUCTION ÉCRITE        Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     Méthodologie des Niveaux DELF B1-B2*   

       infos » MÉTHODOLOGIE B1-B2

     Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

 

    RÉUSSIR LA PRODUCTION ÉCRITE        Description : C:\Program Files\Site\nouveau3_fr.gif

     Méthodologie des Niveaux DALF C1-C2*   

     infos » MÉTHODOLOGIE C1-C2

     Λεξιλόγιο του βιβλίου + δείγμα από το βιβλίο - βλέπε intra

     Contact e-mails: ktegos@editionstegos.com  &  ktegos@yahoo.fr  & Τηλ. (+30) 210 65 20 212                     *οι αναφερόμενες τιμές εντός αφορούν καθηγητές, δημόσια σχολεία ή ΚΞΓ + Έξοδα αποστολής