ΒΙΒΛΙΑ

'Ολα τα βιβλία με Cd & Cd-rom των Εκδόσεων TEGOS μπορείτε να τα συμβουλευθείτε και να τα παραγγείλετε :

1. Grammaire en contexte : niveaux A1-A2 + Corrigés + 2CDs en supplément Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : C:\Users\eDico\nouveau3_gr.gif
     (10 dossiers με λεξιλόγιο & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-29-6

2. Réussir le nouveau Delf - Niveau A1 + Corrigés + 2CD audio en supplément
     (14 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-09-5

2. Réussir le nouveau Delf - Niveau A2 + Corrigés + CD audio en supplément
     (14 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-15-X

3. Réussir le nouveau Delf - Niveau B1 + Corrigés + CD audio en supplément
     (14 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-11-7

4. Réussir le nouveau Delf - Niveau B2 + Corrigés + CD audio en supplément
     (14 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-12-5

5. Réussir le nouveau Dalf - Niveau C1 + Corrigés + 3CD audio en supplément
     (12 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-13-3

6. Réussir le nouveau Dalf - Niveau C2 + Corrigés + 4CD audio en supplément
     (12 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-14-1

7. Réussir la production écrite - méthodologie des niveaux  B1, B2
     (28 dossiers με μεθοδολογία) ISBN: 978-960-8268-18-0

8. Réussir la production écrite - méthodologie des niveaux  C1, C2  
     (24 dossiers με μεθοδολογία) ISBN: 978-960-8268-17-3

9. Réussir la Compréhension orale - méthodologie des niveaux  Β1, Β2
     (
44 dossiers με ακουστικές και γραπτές ασκήσεις) ISBN: 978-960-8268-20-3

10. Je Parle Français - Niveau DELF A1 + Corrigés + CD audio en supplément
      (56 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-22-7

11. Je parle Français - Niveau DELF A 2 + Corrigés + CD audio en supplément
      (56 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-23-4

12. Je parle Français - Niveau DELF Β1 + Corrigés + 3CD audio en supplément
      (56 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-24-1

13. Je parle Français - Niveau DELF Β2 + Corrigés + 2CD audio en supplément
     
(14 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-25-8

14. Je parle Français - Niveau DALF C1 + Corrigés + 2CD audio en supplément
      (10 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-26-5

15. Je parle Français - Niveau DALF C2 + Corrigés + 3CD audio en supplément
      (10 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-27-2

16. Bonjour les enfants 1- Livre de l'élève - Γαλλική Μέθοδος - Ειδική προσφορά...!!
      (Eπικοινωνιακή μέθοδος προσαρμοσμένη στο CECRL - 18 dossiers) ISBN: 960-5751-886-Χ

17. Bonjour les enfants 1- Cahier d'exercices - Γαλλική Μέθοδος - Ειδική προσφορά...!!
       (Eπικοινωνιακή μέθοδος προσαρμοσμένη στο CECRL - 18 dossiers) ISBN: 960-5958-887-8

18. Bonjour les enfants 1- Guide pédagogique - Γαλλική Μέθοδος - Ειδική προσφορά...!!
      (Επικοινωνιακή μέθοδος προσαρμοσμένη στο CECRL - 18 dossiers) ISBN: 960-5958-906-8

19. Bonjour les enfants 2- Livre de l'élève - Γαλλική Μέθοδος - Ειδική προσφορά...!!
      (Eπικοινωνιακή μέθοδος προσαρμοσμένη στο CECRL - 16 dossiers) ISBN: 960-5958-971-8

20. Bonjour les enfants 2- Cahier d'exercices - Γαλλική Μέθοδος - Ειδική προσφορά...!!
       (Eπικοινωνιακή μέθοδος προσαρμοσμένη στο CECRL - 16 dossiers) ISBN: 960-5958-972-6

21. Bonjour les enfants 2- Guide pédagogique - Γαλλική Μέθοδος - Ειδική προσφορά...!!
       (Eπικοινωνιακή μέθοδος προσαρμοσμένη στο CECRL - 16 dossiers) ISBN: 960-5958-974-2

22. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας KPgA1-A2-M1, M2, M3, M4 + Corrigés + 2CDs en supplément - ΚΠγ A1-A2
       (10 με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-21-0

23. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας KPgB1-B2-M1, M2, M3, M4 + Corrigés + 4CDs en suppléments - ΚΠγ B1-B2
       (10 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-08-7

24. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας KPgC1-C2-M1, M2, M3, M4 + Corrigés+ 4CDs en suppléments - ΚΠγ C1-C2
       (10 dossiers με λεξιλόγιο, γραπτές, ακουστικές ασκήσεις & οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-16-6

25. Le Guide de la Traduction + Corrigés
       (90 κείμενα μεταφρασμένα) ISBN: 978-960-90996-3-7

26. Réussir la Synthèse & l'Exposé + Corrigés - (διαθέσιμο μόνο μέσω Ιντερνετ)
       (20 dossiers) ISBN: 978-960-90996-1-0

27. Réussir le Compte rendu et le Résumé + Corrigés - (διαθέσιμο μόνο μέσω Ιντερνετ)
       (38 dossiers) ISBN: 978-960-90996-2-9

28. "Τα Ζώα και οι Άνθρωποί τους" - Διαπολιτισμική Μελέτη - Nίκη Παπαθεοχάρη 
      
  Δίγλωσσο βιβλίο (γαλλικά/ελληνικά) ISBN: 978-960-8268-28-9

CDs + CD-ROMs

'Ολα τα CDs & CD-ROMs των Εκδόσεων TEGOS μπορείτε να τα παραγγείλετε :

1. Grammaire en contexte : niveaux A1-A2 - 2CD Audio Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : C:\Users\eDico\nouveau3_gr.gif
     (10 dossiers με λεξιλόγιο και οδηγίες μεθοδολογάις) ISBN: 978-960-8268-29-6-XX

2. Réussir le nouveau Delf - Niveau A1 - 2CD Audio
     (14 dossiers) ISBN: 978-960-8268-09-5-XX

3. Réussir le nouveau Delf - Niveau A2 - CD Audio
     (14 dossiers) ISBN: 978-960-8268-15-X-XX

4. Réussir le nouveau Delf - Niveau B1 - CD Audio
     (14 dossiers) ISBN: 978-960-8268-11-7-XX

5. Réussir le nouveau Delf - Niveau B2 - CD Audio
     (14 dossiers) ISBN: 978-960-8268-12-5-XX

6. Réussir le nouveau Dalf - Niveau C1 - 3CD Audio
     (12 dossiers) ISBN: 978-960-8268-13-3-XX

7. Réussir le nouveau Dalf - Niveau C2 - 4CD Audio
     (12 dossiers) ISBN: 978-960-8268-14-1-XX

8. Bonjour les enfants 1- 2CD Audio - Γαλλική Μέθοδος
     (Nέα επικοινωνιακή μέθοδος προσαρμοσμένη στο CECRL) ISBN: 90-5958-913-0

9. Bonjour les enfants 2- 2CD Audio - Γαλλική Μέθοδος
     (Nέα επικοινωνιακή μέθοδος προσαρμοσμένη στο CECRL) ISBN: 90-5958-913-2

10. Je Parle Français - Niveau DELF Α1 - 2CD Audio
     (56 dossiers) ISBN: 978-960-8268-22-7-XX

11. Je parle Français - Niveau DELF A2 - CD Audio
       (56 dossiers) ISBN: 978-960-8268-23-4-XX

12. Je parle Français - Niveau DELF B1 - 3CD Audio
       (56 dossiers) ISBN: 978-960-8268-24-1-XX

13. Je parle Français - Niveau DELF B2 - 2CD Audio
       (56 dossiers) ISBN: 978-960-8268-25-8-XX

14. Je parle Français - Niveau DALF C1 - 2CD Audio
       (10 dossiers) ISBN: 978-960-8268-26-5-XX

15. Je parle Français - Niveau DALF C2 - 3CD Audio
       (10 dossiers) ISBN: 978-960-8268-27-2-XX

16. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας KPgA1-A2-M3 - 2CD Audio
       (10 dossiers) ISBN: 978-960-8268-21-0-XX

17. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας KPgB1-B2-M3 - 4CD Audio
      (10 dossiers) ISBN: 978-960-8268-08-7-XX

18. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας KPgC1-C2- M3 - 3CD Audio
      (10 dossiers) ISBN: 960-8268-16-6-XX

19. e-DICO "Γαλλικό×ØΕλληνικό" Ηλεκτρονικό Λεξικό (CD-ROM) - με γαλλική προφορά -
       Με περισσότερες από 400.000 λέξεις & φράσεις, φωνητική αυτοδιόρθωση, ασκήσεις γραμματικής, αυτόματο μεταφραστή, συνώνυμα

       (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας) ISBN: 978-960-90996-7-X

 

20. e-DICO "Γαλλικό×ØΕλληνικό" Ηλεκτρονικό Λεξικό (CD-ROM) - Σε λίγο με ελληνική προφορά -
       Με περισσότερες από 400.000 λέξεις & φράσεις, φωνητική αυτοδιόρθωση, ασκήσεις γραμματικής, αυτόματο μεταφραστή, συνώνυμα

       (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας) ISBN: 978-960-90996-8-8

 

21. e-DICO "Αγγλικό×ØΕλληνικό" Ηλεκτρονικό Λεξικό (CD-ROM)
       Με περισσότερες από 300.000 λέξεις & φράσεις, ασκήσεις γραμματικής, αυτόματο μεταφραστή, συνώνυμα

       (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας) ISBN: 978-960-90996-0-2

22. Réussir la Compréhension orale - Niveaux B1-B2 du CERCL + 2 CDs
        (44 dossiers με ακουστικές και γραπτές ασκήσεις και οδηγίες μεθοδολογίας) ISBN: 978-960-8268-20-3-X

23. LABO "First Certificate in English" FCE & ECCE - Interactive Method (CD-ROM)
       (91 dossiers με ακουστικές και γραπτές ασκήσεις) ISBN: 978-960-8268-03-6